author-avatar

درباره صابر صفرزاده درسنکی

پشتیبان وب ارائه دهنده خدمات وب مشتری و نگهداری سایت توسعه آنلاین کسب کار خدمات پشتیبانی یک ساله مشاوره و طراح باز سازی سایت و دیجیتال مارکتینگ

بیماران کرونا ویروس

مراقبت از بیماران کرونا ویروس در منزل

بیمار را به اتاقی با تهویه مناسب انتقال دهید.
رفت و آمد بیمار در فضاهای مختلف منزل را محدود کنید.
اعضای خانواده باید در اتاقی مجزا باشند.

ادامه مطلب