بیماران کرونا ویروس

مراقبت از بیماران کرونا ویروس در منزل

بیمار را به اتاقی با تهویه مناسب انتقال دهید.
رفت و آمد بیمار در فضاهای مختلف منزل را محدود کنید.
اعضای خانواده باید در اتاقی مجزا باشند.

ادامه مطلب